Fortsatt ferister på Idsal

Feristene på veien over Idsal blir ikke fjernet med det første.