Staal vil starte gatelag

Staal ønsker å starte et lavterskel trimtilbud / gatelag i fotball for personer som i dag står utenfor idrettsmiljøet.