Framtidig transport på Lysefjorden: Turistferja kan bli erstattet av et felles, helårsdrevet samband

I stedet for at kombibåt og turistferje går side om side på Lysefjorden, ser Lysefjorden Utvikling på muligheten for et helårsdrevet samband som kan ta med både passasjerer og biler.