Foreslår tryggere turvei langs elva

Strand kommune blir oppfordret til å etablere ny turvei i terrenget mellom Dalavegen og Jørpelandselva.