Frisklivsentral kan bli midlertidig nedlagt

Frisklivsentralen i Strand kan bli midlertidig nedlagt fordi frisklivskoordinatoren skal ha fødselspermisjon.