Brukere frykter nedlegging av populært helsetilbud

De som bruker Frisklivssentralen i Strand frykter at dette tilbudet skal bli lagt ned for godt. Midlertidig nedlegging er blitt drøftet i forbindelse med kommunens budsjettarbeid.