Vil vite hvorfor foreldre tar barna sine ut av fellesskolen

Av

Levekårsutvalget i Strand vil at kommunen skal undersøke hvorfor foreldre velger å ta barna ut av fellesskolen, til fordel for private skoler.