Leppefisk på Fister

Av

Fiskelykke på Fisterkaien.