Frøken Brynhuset får stå i fred: – Vi har ikke mange av denne type hus igjen på Jørpeland

Formannskapet er enige om at Frøken Brynhuset må bevares. Politikerne er likevel ikke samstemte om hvordan.