Fruktdyrkar Anne Norunn Helgøy: – Når me kjem til juni skal me tynna i epletrea. Då treng me fleire hender

Frukt- og bærdyrkarane baserer seg på mange arbeidarar frå utlandet. Det kan bli ei utfordring når det skal hentast bær og tynnast i epletrea i juni.