Fruktdyrkarane på Helgøy liker ikkje Bambi og søker om fellingsløyve. – Blir nok verre når me får bru

Det er mange fruktdyrkarar som får skadefellingsløyve når hjortevilt tar for seg av livretten sin på trea etter fruktblomstringa. På Helgøy skulle ein kanskje tru det var enklare å ha kontroll på bestanden.