Ståle Halsne (KrF) sa amen i alkoholdebatt, men blei ikkje berusa

Apal Sideri sin søknad om salsløyve for eigenprodusert eplesider blei den aller siste saka det «gamle» kommunestyret behandla. Ståle Halsne fekk aller, aller siste ord før nytt kommunestyre tok over. Han let seg ikkje berusa.