Full båtfører ble stanset fra å starte båten - hylles av politiet