Norled + Fjord 1

Av

Rederiene Norled og Fjord 1 har inngått intensjonsavtale om å utrede muligheten for en fusjon mellom selskapene.