Fylkeskommunen gir seg ikkje. Bustadfeltet i Sandvik på Fister er framleis for dominerande

Utbyggaren av nytt bustadfelt i Sandvik på Fister reduserte planane litt etter motsegner frå Rogaland fylkeskommune. – Planane må reduserast meir, seier fylkeskommunen.