Fylkeskommunen opprettholder søknadsfrister for kultur og idrett 

Rogaland fylkeskommune minner om at tilskuddsordninger og søknadsfrister opprettholdes som normalt.

DEL

De tilskuddsordningene det gjelder nå er både kulturstipend, kulturprisen og tilskudd til allment kulturarbeid.

– Vi gjør dette blant annet for å bidra til å hjelpe kultursektoren gjennom de utfordringene de nå står i, forteller Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune.

Søknadsfristen for kultur- og idrettsstipend er 1. april. Fristen for å foreslå kandidater til kulturprisen er også 1. april mens fristen for å søke om tilskudd til allment kulturarbeid er 15. april.

Fristen for søke om tilskudd til allment kulturarbeid er 15. april. I denne tilskuddsordningen skal 1.341.000 kroner fordeles til gode regionale tiltak og prosjekter innen kunstfeltet.

Søknadene og forslagene til kandidater behandles etter planen i Regional-, kultur- og næringsutvalgets møte 28. mai.

Artikkeltags