Fylkesmannen er ikke fornøyd med oppryddingen av Ryfast-plast

Om ett års tid skal Fylkesmannen i Rogaland ta stilling til om pålegget om å rydde Ryfast-plast skal forsette eller ikke. Ennå er det mye å rydde.