Fylkesmannen snudde om minnesmerke: – Oi, oi, oi, nå blei eg glad

Inge W. Danielsen og andre fastbuande og hytteeigarar i Grønvik i Hjelmeland søkte i fjor vår om å restaurera ei gammal utløe som felles badstove. Fylkesmannen sa nei, men etter fleire klagerundar har Fylkesmannen i Rogaland trekt motsegna.