Gamle Forsand-politikarane Guro H. Fløysvik og Kåre Oaland: – Me spurde fleire gonger om det var dekning for kraftfond-løyvingane

– Det kan verka som om politikarane bare har sløst vekk pengar, men me fekk stadfesta fleire gonger at det var dekning i fondet for løyvingane me gjorde, seier Guro Heggemsnes Fløysvik (KrF), politikar i Gamle Forsand og nå i Nye Sandnes.