Denne brua er dyr

Av

Gangbrua over Hjelmelandselva har ein pris som er 11 millionar, eller 536 prosent, høgare enn budsjett, men rådmannen vil jobba vidare med prosjektet og prøva å få prisen ned.