– Me er skuffa, men planane våre blir uforandra, det vil bare ta litt meir tid

Katrin Persche og dei fem andre nye eigarane av Gøysa Gard på Forsand må oppgradera og utbetra garden til å driva gardsturisme og konferanseverksemd over litt meir tid enn dei hadde sett føre seg etter at Forsand kommunestyre sa nei til å gje dei 980.000 kroner som dei hadde søkt om.