Rådmannen seier nei til millionstøtte til Gøysa gard

Tre lokale par, som planlegg gardsturisme på Gøysa Gard på Forsand, har søkt kommunen om 1,1 millionar kroner til marknadsføring, oppgradering og nyinvesteringar knytt til gardsturisme. Rådmannen vil bare gje dei 135.000 kroner til marknadsføring.