Gratis Ryfast nærmer seg slutten – spanjolene som skal installere bommene, reiser til Norge 1. juli

Det er nå klart at det i løpet av juli måned blir oppstart for innkrevning av bompenger i Ryfast.