– Eg skal gjera mitt for at dei ser på saka igjen

Tora Liv Thorsen var ein av fleire som gjekk i bresjen for å justera grensa på nordsida av Lysefjorden. Ho peikar på at ho også misforstod løftet frå Strand om at elevane på nordsida skulle få gå på Forsand skule ut tiande klasse.