Bare nordsida skal få stemma

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den såkalla Niarbanden i Forsand gjekk inn for at det bare er innbyggarane på nordsida av Lysefjorden som skal bli høyrde i ei folkerøysting i juni. Men det betyr ikkje at fleirtalet i kommunestyret vil la Preikestolen gå til Strand om det blir fleirtal for det i folkerøystinga.