Grensejusteringa skapar utfordringar for Ingvar og familien

Ingvar Røssevold (32) i Kolabygda har fire ungar frå fem til 13 år, sjølv er han ein del ute og reiser i jobbsamanheng og kona jobbar på Forsand. Familien får ein del utfordringar som innbyggarar i Strand.