– Jan Gunnar er nøkkelen

Leiar i Fortidsminneforeningen Ryfylke Lokallag, Grete Holmboe, peikar på at utan Jan Gunnar Helmikstøl (52) hadde det ikkje vore muleg å gjennomføra det omfattande prosjektet med å rekonstruera stavløa på Håheller i Lysefjorden.