På skjermer i passasjersalongen på hurtigbåten mellom Jørpeland og Stavanger har det blitt opplyst om at hurtigbåttilbudet ville fortsette fram til alle tunnelene i Ryfast-prosjektet var åpnet. Men det stemmer ikke.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus forteller til Strandbuen at bestillingen fra Statens vegvesen bare var på en måned. Det vil si fram til og med 31. januar.

Men tilbudet kunne ha blitt forlenget om veivesenet, som betaler for forlengelsen av denne ruta, hadde bedt om det.

Skundberg opplyser at Statens vegvesen innen fristen ikke har benyttet seg av opsjonen til forlengelse.

Trafikktallene på hurtigbåtruta har etter åpningen av Ryfasttunnelen vært forholdsvis lave.I hele uke to, som var første normale arbeidsuke etter nyttår, ble det ikke fraktet mer enn 236 personer på båtruta mellom Jørpeland og Stavanger. Selv om forlengelse av hurtigbåttilbudet skulle bidra til å redusere trafikken over Hundvåg i rushtidene, har det vist seg at mange av dem som tidligere pendlet med hurtigbåt har foretrukket buss, og også privatbil.

Dette skal være årsaken til at Statens vegvesen ikke har ønsket å betale for et fortsatt hurtigbåttilbud fram til åpningen av Hundvågtunnelen.

Bussen går hyppig morgen og ettermiddag, men bussturen mellom Jørpeland og Stavanger tar om lag dobbelt så lang tid som hurtigbåtreisen. Køer på bybrua og over Hundvåg i rushet har også gitt noe forsinkelser for bussene.

Grethe Skundberg i Kolumbus beklager feil informasjon på skjermene på hurtigbåten, og legger til at denne feilen skal nå være rettet opp. Siste avgang i hurtigbåtruten blir fra Jørpeland om ettermiddagen kommende fredag.