Vurderer å overvåke kommunale bygninger

I år har det blitt gjort mye hærverk på skolene i Strand. Nå kan det bli satt opp overvåkingskameraer.