Ståle Halsne (KrF): – Ikkje rett å krevja naturressursskatt av havbruksnæringa

Hjelmeland er ein av mange kystkommunar som er med i Nettverk for kystkommunar (NFKK), og som krev at havbruksnæringa må betala skatt for sjøareala dei legg band på. Ståle Halsne ville ikkje ha ein slik skatt, men heile kommunestyret var samla om å avvisa forslaget til ny kraftskatt.