Raymond og Inger vil lage ridebane på gårdens flate mark. Kommunen foreslår å legge den i bratt bakke

Inger og Raymond Fosse tok over gården på Heggheim i fjor. Da de ville sette opp ridebane på et ledig areal fikk de nei av kommunen. Fosse har klaget på vedtaket og saken skal nå avgjøres av politikerne.