– Det var uventa at turane til Hylsfjorden skulle vera så populære, seier Trond Helgøy, dagleg leiar i familieselskapet på Helgøy i Hjelmeland.

Helgøy Skyssbåt måtte kasta seg rundt og laga nye turtilbod då dei store cruiseskipa slutta å gå i fjor sommar. Dei satsa i staden på å gå fjordcruise i Lysefjorden og Jøsenfjorden med meir lokale passasjerar. Og i år har dei, i samarbeid med Suldal Vekst, også starta med cruise til Hylsfjorden.

– Dei to siste sommarane har vore lærerike for oss. Tidlegare blei planen for turistsesongen lagd på førehand, og me gjekk for det meste på oppdrag for turoperatørar som organiserte turar for passasjerane på dei store cruiseskipa. Nå har me utvikla våre eigne turtilbod, me har laga eige bookingsystem for sal av billettar og me har lært mykje om marknadsføring og sosiale medium det siste året, fortel Helgøy.

Ny fjord for mange

Han har erfart at denne sommaren er det faktisk turane til Hylsfjorden og Jøsenfjorden som har vore mest vellukka.

– Turane frå Jørpeland og inn Lysefjorden har hatt færre passasjerar enn me venta, men i dei to andre fjordane har turane stort sett vore utselde. Nå har me lagt ut billettar til to ekstra fjordcruise til Hylsfjorden i august, og det minkar også på dei, seier han.

Han trur det er mange som aldri har opplevd Hylsfjorden – også folk som bur i Suldal.


– Turane våre startar på Judaberg, og så plukkar me opp folk på «alle» kaiane på Fisterøyane, i Strand og Hjelmeland og innover Sandsfjorden. Me har sett at det faktisk er flest passasjerar frå Stavanger, Strand og Hjelmeland. Det er fint i Hylsfjorden, med Lingvongfossen og små bygder som ligg ned til fjorden, og me har med oss to kunnskapsrike, lokale guidar i brørne Terje og Lars Olav Fatland. Dei kjenner alle historiene frå Hylsfjorden, seier Helgøy.

Nytt bein å stå på

Han meiner skyssbåtselskapet er betre førebudde på at masseturismen uteblir denne sommaren enn dei var i fjor, og trur tilboda om fjordcruise blir eit nytt bein å stå på sjølv om cruiseskipa skulle venda tilbake til Strandkaien i Stavanger att.

– Me vil gjerne ha turistane tilbake, for all del, men det er mange nye kundar som har oppdaga oss, og me har knytt eit nytt nettverk – mellom anna med Reisemål Ryfylke – som har vore viktig for oss, meiner Trond Helgøy.

– Så det blir nok uansett fleire fjordcruise i åra som kjem, slår han fast.