Nå blir det flygingar i samband med Heliboogie 2020 likevel

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane (SVR) sa nei til helikopterflygingar i samband med Heliboogie 2020. Baseklubben som arrangerer heliboogien klaga på vedtaket og nå har verneområdestyret tatt klaga til følgje.