Oppvask etter stenging av helsestasjon

Rådmannen i Strand kan ha gått ut over sine fullmakter i delegasjonsreglementet, da det det ble bestemt å stenge helsetasjonen på Tau. Nå får kontrollutvalet saken på bordet.