Her kan det komma nytt kommunalt bygg til over 125 millionar kroner: – Utfordringa er sjølvsagt kostnadene

Rådmannen i Strand vil setta i gang arbeidet med eit forprosjekt for bygg som skal samla blant anna Ryfylke læringssenter, barnevernet, NAV, Familiens Hus, nye lokale til psykiatri og ny brannstasjon på ein plass.