Hjelmeland kommune får ikkje tippemidlar. Bygger rulleskiløype likevel

Hjelmeland kommune har prioritert ny rulleskiløype på topp når dei skal bruka krisepengar til investeringar. Dei får ikkje tippemidlar og må truleg ta heile rekninga på 2 millionar kroner sjølv.