Meir skatt enn budsjettert

Av

Rådmann Dag Flacké informerte denne veka formannskapet i Hjelmeland om at skatteinngangen for 2015 såg ut til å bli høgare enn budsjettet tilseier.