Kommunestyret snudde om industri i sentrum

Av

Formannskapet i Hjelmeland gjekk tidlegare i vår inn for å omdisponera naboeigedomane til Fister Smolt til framtidig utviding av industriområdet. Det vekte reaksjonar, og politikarane snudde.