Folkerøystinga er i gang

Av

Klokka to tysdag ettermiddag opna røystelokala i Hjelmeland, og det var ganske god pågang den første timen.