Open møteplass for heimebuande eldre

Av

Hjelmeland kommune har fått støtte til å oppretta ein møtestad for å motverka einsemd og passivitet blant eldre. Dei treng ti frivillige til «Open møteplass» innan juni.