Slepp likevel gebyr

Av

Rådmannen i Hjelmeland går inn for å ettergje vel 90.000 kroner som er kravd inn i avløpsgebyr frå hotellselskapet Ryfylke Brygge Eiendom.