Hjelmeland betre enn naboane på beredskap

Fylkesmannen i Rogaland har vurdert kor gode planar kommunane har for å takla krisesituasjonar. Både Strand og Forsand kjem dårleg ut i undersøkinga, medan Hjelmeland har meir orden i sysakene.