Dei skal styra Hjelmeland. Sjå kven som blei valde til hovudutvala

Det nye kommunestyret i Hjelmeland hadde konstituerande møte denne veka. Dei valde også nytt formannskap og andre hovudutval.