Hjelmeland tok utfordringa og laga 46 opne aktivitetar i januar

Folk i Hjelmeland blei utfordra til å nytta tida godt medan Ryfylketunnelen var gratis i januar. Dei tok utfordringa frå «Hjelmeland Naturlegvis!»-prosjektet.