Brannsjef Johan Mjølhus: – Me treng svar på kva beredskapsbehov hydrogenferjene fører med seg

Det er litt over eit år igjen til ferjene i Hjelmelandssambandet blir hydrogendrivne, og brannsjefen vil ha meir informasjon om handteringa av hydrogen. Det blir folkemøte om hydrogen og tryggleik i Hjelmeland i mars.