Hjelmeland vil heller ha konsesjonskraft frå Statkraft enn frå Lyse

Hjelmeland kommune har dei siste åra seld konsesjonskraft som dei har fått levert frå Lyse. Nå seier kommunen opp kontrakten og hentar i staden kraft frå Statkraft (Ulla-Førre) for vidaresal.