Kjøpte K-Plast

Av

Hjelmeland-bedrifta K-Plast med elleve tilsette produserer isoporkassar til Marine Harvest sitt anlegg på Hundsnes. Dei andre aksjonærane har seld sine aksjar til Vartdal Plastindustri AS.