Barn og unge i Hjelmeland har sendt en ønskeliste til politikerne: Ønsker seg lokal skolefrukt, klatrevegg og hyppigere ungdomsklubb

HAR SENDT INNSPILL: Barn og unges kommunestyret i Hjelmeland hadde møte onsdag og vedtok en liste med ønsker som er sendt til rådmannen og kommunestyret i Hjelmeland.

HAR SENDT INNSPILL: Barn og unges kommunestyret i Hjelmeland hadde møte onsdag og vedtok en liste med ønsker som er sendt til rådmannen og kommunestyret i Hjelmeland. Foto:

Barn og unges kommunestyre (BUK) i Hjelmeland har sendt en rekke innspill til rådmannen og kommunestyret.

DEL

Onsdag hadde BUK møte der de vedtok å sende en liste med innspill til rådmannen og kommunestyret.

I budsjettet 2020 vil de at rådmannen og politikerne skal gi plass til mer lokal skolefrukt, varmt måltid på skolene og tak over sykkelparkeringen ved Årdal skole.

Til plan for idrett og fysisk aktivitet ønsker BUK at det kommer tribune eller supporterbenk med tak ved kunstgressbanen på Hjelmeland. De ønsker seg også en løpebane i Årdal og en klatrevegg i idrettshallen på Hjelmeland.

Nye fritidstilbud

BUK har også sendt et innspill om kafédager for femte til sjuende klasse og for ungdomsskolen. De foreslår at kafédagene kan foregå rundt på de forskjellige skolene.

Ungdommene ønsker også at det blir arrangert ungdomsklubb oftere.

Brukte 95.000 etter forslag frå Sondre (11)

Leksehjelp

Det unge kommunestyret tar også opp ønsker knyttet til lekser. De sender innspill om gratis skoleskyss etter leksehjelp og at 10–15 minutter av skoletimene i begynnelsen av uken går til å gjøre lekser.

De vil også at lærerne går igjennom lekseplanen med elevene i starten av uken.

Artikkeltags