Ekstramøte om hotell

Av

Formannskapet og kommunestyret i Hjelmeland blir kalla inn til ekstraordinære møte onsdag denne veka. Spa-hotell Velvære sin situasjon er einaste sak på saklista.