Har fått inn ny kapital

Av

Ved Spa-hotell Velvære lever optimismen trass raude tal. Eigarselskapet Ryfylke Brygge Eiendom AS har skote inn ny kapital.